Neurologická ambulancia

Neurologická ambulancia zabezpečuje konzervatívnu starostlivosť o pacienta >>>

Neurochirurgická ambulancia

Neurochirurgická ambulancia sa zaoberá indikáciou operácií a návrhom ďalšej terapie >>>

Medicentrum

Spolupráca verejného a súkromného sektora je >>>

Cenník pre samoplatcov a úkonov na vlastnú žiadosť pacienta - podrobný

Lekárske vyšetrenia

Cena EUR

Vstupné neurologické vyšetrenie so správou

25 EUR

Kontrolné neurologické vyšetrenie

15 EUR

Konziliárne vyšetrenie mimo vlastnej ambulancie

15 EUR

Preventívna prehliadka na vlastnú žiadosť pacienta

25 EUR

Vyšetrenie chrbtice, pohybového systému

10 EUR

Predpis receptu ak nie je súčasťou vyšetrenia

1 EUR

Vypísanie kúpeľného návrhu na žiadosť pacienta, správy pre žiadosť o ID

25 EUR

Konzultácie o zdravotných ťažkostiach a doporučenie liečby bez vyšetrenia /každých začatých 30 min/

10 EUR

Injekčné techniky

Infúzna liečba, denný stacionár

5 EUR

Intramuskulárne injekcie

2 EUR

Intravenózna injekcia bez liekov

4 EUR

Obstreky

 

Koreňový obstrek

5 EUR

Obstrek bolestivých bodov TP

5 EUR

Obstrek cervikokraniálneho rozhrania

5 EUR

Laboratórne vyšetrenia a odber biologického materiálu

 

Vyšetrenie krvi

4 EUR

Rehabilitačné techniky

 

PIR techniky

2 EUR/1 sval

Mäkké a uvoľňovacie (mobilizačné)techniky

5 EUR/15 min.

Manipulačné techniky – 1 segment, resp. 1 kĺb

10 EUR

Nácviky AGR, automobilizačných techník

5 EUR/10 min.

Všeobecné služby

 

Platba za elektronické spracovanie výkonov poskytnutej zdravotnej starostlivosti pri prvej návšteve

 

5 EUR

Platba za elektronické spracovanie výkonov poskytnutej zdravotnej starostlivosti pri opakovanej návšteve

 

3 EUR

Poplatok za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti v ordinačných hodinách schválených BBSK

9, 96 EUR

Poplatok za prednostné objednanie pacienta a vybavenie bez čakania mimo ordinačných hodín

25 EUR

Príplatok za S,N, sviatok, noc (po 20.00 hod.)

100 %

Náhrada za stratu času pre neprítomnosť klienta v dohodnutom termíne
/do 24 hod. pred dohodnutým termínom/

8 EUR

Návšteva a vyšetrenie/ošetrenie v rodine vrátane dopravy

65 EUR

Poplatok za okamžité vystavenie posudku, nálezu, návrhu

50 EUR

Správa z vyšetrenia – odpis, resp. fotokópia

3 EUR/1 strana

Vystavenie potvrdenia bez vyšetrenia

5 EUR

Vypísanie úrazovej poistky

25 EUR

Vyšetrenie a vypísanie návrhu na kúpeľnú starostlivosť

25 EUR

Vypísanie návrhu na kúpeľnú starostlivosť bez vyšetrenia

15 EUR

Vyšetrenie pred životným poistením

25 EUR

Vyšetrenie a správa pre súdy, úrady a pod.

25 EUR