Neurologická ambulancia

Neurologická ambulancia zabezpečuje konzervatívnu starostlivosť o pacienta >>>

Neurochirurgická ambulancia

Neurochirurgická ambulancia sa zaoberá indikáciou operácií a návrhom ďalšej terapie >>>

Medicentrum

Spolupráca verejného a súkromného sektora je >>>

MUDr. Jozef ŠURKALA

Vzdelanie:

LFUK ukončil v r. 1984, na  klinike neurochirurgie pracuje ako sekundárny lekár špecialista, venuje sa všeobecnej neurochirurgii so zameraním na nádorové ochorenia mozgu a trigeminálnu bolesť.

1972 - 1976 Gymnázium Partizánske
1982 – skončenie Lekárskej fakulty – odbor stomatológia
1984 – skončenie Lekárskej fakulty – odbor všeobecné lekárstvo

Prax:
1984 – 1990 Nemocnica Partizánske – neurologické odd.
1990 – 2009 Neurochirurgická klinika Bratislava

Atestácie:

1987 – odbor neurológia
1995 – odbor neurochirurgia

Profesionálna pozícia:

starší sekundárny lekár
2001 – 2003 funkcia primár kliniky

Členstvo v odborných spoločnostiach

Slovenská neurochirurgická spoločnosť
Slovenská spondylochirurgická spoločnosť

Študijné pobyty, podujatia, kurzy

• Hradec Králové – postgraduálne kurzy v neurochirurgii
• 2-nd Slovak – Czech – Austrian neurosurgical symposium 1994 Bratislava
• Amsterdam 1997 – 11 international congress of neurological surgery
• Medzinárodné rádiologické Winter Forum 1998 – aktívna účasť
• Bonn – neurochirurgická klinika – 2-týždňový študijný pobyt
• Slovak spine week Palárikovo 2002
• Budapest 2003 – Central European Comprehensive Spine Course
• Glasgow 2007 – 13th Congress of the European Association of Neurological Societies
• The 4th Congress of the Slovak Neurosurgical Society 2008 – aktívna účasť
• Autor niekoľkých prednášok so zameraním na chirurgickú liečbu neuralgie trojklaného nervu, anatómiu mostomozočkového uhla, chirurgická liečba epilepsie
• Spoluautor publikácie Algeziológia (vydavateľstvo EDIS 2005) – autor kapitoly: Chirurgická liečba bolesti

Spektrum výkonov so zameraním na

• operácie nádorových ochorení mozgu a miechy
• operácie nádorov mozgu vo funkčne dôležitých oblastiach (reč, pohyb) pri vedomí pacienta "awake craniotomy" s použitím neurostimulácie
• operácie infratentoriálnych tumorov so zameraním na mostomozočkový uhol
• operácie niektorých degeneratívnych ochorení mozgu
• operácie degeneratívnych ochorení chrbtice
• chirurgická liečba úrazov hlavy
• chirurgická liečba neuralgie trojklanného nervu – mikrovaskulárna dekompresia