Neurologická ambulancia

Neurologická ambulancia zabezpečuje konzervatívnu starostlivosť o pacienta >>>

Neurochirurgická ambulancia

Neurochirurgická ambulancia sa zaoberá indikáciou operácií a návrhom ďalšej terapie >>>

Medicentrum

Spolupráca verejného a súkromného sektora je >>>

O nás, našej ambulanci a vajnorskom Medicentre

V Medicentre Vajnory na Roľníckej ulici 1 začala spoločnosť Neuroill s.r.o. prevádzkovať odborné ambulancie - neurologickú a neurochirurgickú ambulanciu. Ambulancie sú vysokošpecializované a personálne obsadené skúsenými odborníkmi. Pacient tu dostane komplexné ošetrenie, najmä pri ochoreniach chrbtice, bolestiach hlavy, degeneratívnych ochoreniach CNS, tumoroch a pri všetkých ostatných neurologických ochoreniach.

Spolupracujeme s rehabilitačnými pracoviskamia s pracoviskami so zobrazovacími metodikami. Realizujeme elektromyografické (EMG) vyšetrenie, ktoré sa využíva v diagnostike tetanie, poškodenia periférneho nervového systému pri syndróme karpálneho kanála, pri poškodení nervových koreňov pri hernii disku, pri polyneuropatii. V liečbe podávame infúzie, realizujeme obstreky bolestivých bodov, obstreky nervových koreňov a alkoholizáciu pri neuralgii. Podávame aj inf. C vitamín a injekčnú terapiu GUNA MD.

V neurologickej ambulancii pracujú dvaja lekári MUDr. Rosoľanka, CSc.,  ktorý je skúsený neurológ s dlhoročnou praxou v zahraničí. Je špecialistom na elektrofyziológické vyšetrovacie metódy - EEG, EMG a EP. Aktívne ovláda anglický a arabský jazyk. Druhou lekárkou v odbore neurológia je MUDr.Illéšová, ktorá je zároveň konateľkou spoločnosti.

Neurochirugickú ambulanciu personálne zastrešujú MUDr. Illéš, MUDr. Džubera, MUDr. Šurkala. Pre prácu v našej ambulancii sa nám podarilo získať aj špičkového odborníka Prof. Juraja Šteňa, PhD. Personálne obsadenie tejto ambulancie zabezpečuje vysoko kvalitné služby poskytované pacientom.

Neurologická ambulancia je zmluvným partnerom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, poisťovne Dôvera aj poisťovne Union. Neurochirurgická ambulancia je zatiaľ zmluvným partnerom len Všeobecnej zdravotnej poistovne. Vyšetríme aj pacientov nezmluvných poisťovní za poplatok.

Všetky potrebné informácie získate na telefónnom čísle 0917 119 561, kde vás bude informovať zdravotná sestra Silvia Schneider.