Neurologická ambulancia

Neurologická ambulancia zabezpečuje konzervatívnu starostlivosť o pacienta >>>

Neurochirurgická ambulancia

Neurochirurgická ambulancia sa zaoberá indikáciou operácií a návrhom ďalšej terapie >>>

Medicentrum

Spolupráca verejného a súkromného sektora je >>>

MUDr. Róbert Illéš

Zástupca prednostu na neurochirurgickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Nemocnici s poliklinikou akademika Ladislava Dérera v Bratislave. Súčasne vykonáva konzultačnú činnosť pre Fakultnú nemocnicu v Trnave a Detskú fakultnú nemocnicu v Bratislave.
Narodil sa 25. februára 1971 v Nitre.

Čítať ďalej:MUDr. Róbert Illéš

MUDr. Andrej DŽUBERA, PhD.

LF v Košiciach ukončil  v r. 1989, v súčasnosti pracuje ako starší samostatne pracujúci sekundárny lekár - špičkový odborník na Neurochirurgickej klinike LFUK FNsP v Bratislave. V subšpecializácii sa kontinuálne venuje spinálnej neurochirurgii. 

Čítať ďalej:MUDr. Andrej DŽUBERA, PhD.

MUDr. Lucia Illéšová

Absolvovala LFUK v Bratislave v r. 2001,

Atestáciu II. stupňa absolvovala v r. 2010.

Absolvovala školenia liečby vertebrogénnych ochorení a školenie o elektrofyziologickej metóde evokované potenciály.

Čítať ďalej:MUDr. Lucia Illéšová