Oznam

Telefonicky objednávame pacientov v čase 9:00 - 13:00

Pre predpis liekov nami registrovaných pacientov stačí poslať SMS

na číslo 0917 119 561 v tvare:

Meno Priezvisko, rok narodenia a lieky, ktoré potrebujete.

Po predpísaní Vám bude zaslaná spätná SMS o zaslaní e-receptu.

Neurologická ambulancia

Neurologická ambulancia zabezpečuje konzervatívnu starostlivosť o pacienta >>>

Neurochirurgická ambulancia

Neurochirurgická ambulancia sa zaoberá indikáciou operácií a návrhom ďalšej terapie >>>

Medicentrum

Spolupráca verejného a súkromného sektora je >>>

Objednávací formulár

Možnosť objednať sa na termín pomocou elektronického formuláru je dočastne nedostupná.

Kontaktovať nás môžete na našich telefónnych číslach.