Oznam

Od 8.7.2024 do 2.8.2024 MUDr.ILLÉŠOVÁ neorfinuje.

V akútnych prípadoch navštívte CPO podľa trvalého bydliska.

Od 22.7.2024 do 2.8.2024 zastupuje MUDr. RICHTER Denis na Fedinovej ulici v Petržalke, +421 917 504 986.

EMG a NCH konzultácie sa vykonávajú pre objednaných pacientov.

Neurologická ambulancia

Neurologická ambulancia zabezpečuje konzervatívnu starostlivosť o pacienta >>>

Neurochirurgická ambulancia

Neurochirurgická ambulancia sa zaoberá indikáciou operácií a návrhom ďalšej terapie >>>

Medicentrum

Spolupráca verejného a súkromného sektora je >>>

Neurochirurgická ambulancia

  Ordinačné hod.

Ordinuje

Pondelok:    
Utorok:    
Streda: 15:00 - 18:00   MUDr. Illéš, MUDr. Žilka
Štvrtok    
Piatok    

Pacientov objednávame. tel.: 0917/119 561

Neurologická ambulancia

  Ordinačné hod. Obednajšia prestávka

Ordinuje

Pondelok:
  8:00 - 15:00
16:00 - 18:30
12:30 - 13:00 EMG - objednaní pacienti
MUDr. Martinková
MUDr. Kossúth
Utorok: 7:30 - 15:30 12:30 - 13:00 MUDr. Illéšová
Streda: 7:30 - 15:30 12:30 - 13:00 MUDr. Illéšová
Štvrtok      
Piatok 7:30 - 15:00 12:30 - 15:00  MUDr. Illéšová

Pacientov objednávame  telefonicky na čísle 0917 119 561.

Pacienti musia byť zahlásení na konkrétny dátum!