Neurologická ambulancia

Neurologická ambulancia zabezpečuje konzervatívnu starostlivosť o pacienta >>>

Neurochirurgická ambulancia

Neurochirurgická ambulancia sa zaoberá indikáciou operácií a návrhom ďalšej terapie >>>

Medicentrum

Spolupráca verejného a súkromného sektora je >>>

Neurochirurgická ambulancia

  Ordinačné hod.

Ordinuje

Pondelok: 16:00 - 18:00 MUDr. Džubera
Utorok: 16:00 - 18:00 MUDr. Šurkala
Streda:    
Štvrtok 16:00 - 18:00  
Piatok    

Pacientov objednávame. tel.: 0917/119 561

Neurologická ambulancia

  Ordinačné hod. Obednajšia prestávka

Ordinuje

Pondelok: 7:30 - 15:30 12:30 - 13:00  
Utorok: 9:00 - 15:00 12:30 - 13:00 MUDr. Illéšová
Streda:      
Štvrtok 9:00 - 15:00 12:30 - 13:00 MUDr. Illéšová
Piatok 9:00 - 12:00   MUDr. Illéšová

Pacientov objednávame  telefonicky na čísle 0917/119 561, volať po 11.00 hodine. 

Pacienti musia byť zahlásení na konkrétny dátum!