Neurologická ambulancia

Neurologická ambulancia zabezpečuje konzervatívnu starostlivosť o pacienta >>>

Neurochirurgická ambulancia

Neurochirurgická ambulancia sa zaoberá indikáciou operácií a návrhom ďalšej terapie >>>

Medicentrum

Spolupráca verejného a súkromného sektora je >>>

Neurologická ambulancia

  • MUDr. Lucia Illéšová >>>

Ordinačné hodiny

Neurochirurgická ambulancia

  • MUDr. Róbert Illéš, >>>
  • MUDr. Andrej Džubera PhD. >>>
  • MUDr. Jozef Šurkala >>>
  • Prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc. v ordinácií pracoval od 2012 do 02/2018.

Ordinačné hodiny