Neurologická ambulancia

Neurologická ambulancia zabezpečuje konzervatívnu starostlivosť o pacienta >>>

Neurochirurgická ambulancia

Neurochirurgická ambulancia sa zaoberá indikáciou operácií a návrhom ďalšej terapie >>>

Medicentrum

Spolupráca verejného a súkromného sektora je >>>

MUDr. Lucia Illéšová

Absolvovala LFUK v Bratislave v r. 2001,

Atestáciu II. stupňa absolvovala v r. 2010.

Absolvovala školenia liečby vertebrogénnych ochorení a školenie o elektrofyziologickej metóde evokované potenciály.

Pracovala na I.Neurologickej klinike v Bratislave a na Neurologickom oddelení nemocnice Sv. Michala v Bratislave.

Pracovala na lôžkovom oddelení aj na ambulancii, slúžila pohotovostné služby na Neurologickej klinike Ružinov.

Plynule ovláda anglický jazyk.