Neurologická ambulancia

Neurologická ambulancia zabezpečuje konzervatívnu starostlivosť o pacienta >>>

Neurochirurgická ambulancia

Neurochirurgická ambulancia sa zaoberá indikáciou operácií a návrhom ďalšej terapie >>>

Medicentrum

Spolupráca verejného a súkromného sektora je >>>

Neurochirurgická ambulancia

  Ordinačné hod.

Ordinuje

Pondelok: 16:00 - 18:00 MUDr. Džubera
Utorok: 16:00 - 18:00 MUDr. Šurkala
Streda:    
Štvrtok 16:00 - 18:00  
Piatok    

Pacientov objednávame. tel.: 0917/119 561