Oznam

Telefonicky objednávame pacientov v čase 9:00 - 13:00

Pre predpis liekov nami registrovaných pacientov stačí poslať SMS

na číslo 0917 119 561 v tvare:

Meno Priezvisko, rok narodenia a lieky, ktoré potrebujete.

Po predpísaní Vám bude zaslaná spätná SMS o zaslaní e-receptu.

Neurologická ambulancia

Neurologická ambulancia zabezpečuje konzervatívnu starostlivosť o pacienta >>>

Neurochirurgická ambulancia

Neurochirurgická ambulancia sa zaoberá indikáciou operácií a návrhom ďalšej terapie >>>

Medicentrum

Spolupráca verejného a súkromného sektora je >>>

Neurochirurgická ambulancia

  Ordinačné hod.

Ordinuje

Pondelok:    
Utorok:    
Streda: 15:00 - 18:00   MUDr. Illéš, MUDr. Žilka
Štvrtok    
Piatok    

Pacientov objednávame. tel.: 0917/119 561