Oznam

Telefonicky objednávame pacientov v čase 9:00 - 13:00

Pre predpis liekov nami registrovaných pacientov stačí poslať SMS

na číslo 0917 119 561 v tvare:

Meno Priezvisko, rok narodenia a lieky, ktoré potrebujete.

Po predpísaní Vám bude zaslaná spätná SMS o zaslaní e-receptu.

Neurologická ambulancia

Neurologická ambulancia zabezpečuje konzervatívnu starostlivosť o pacienta >>>

Neurochirurgická ambulancia

Neurochirurgická ambulancia sa zaoberá indikáciou operácií a návrhom ďalšej terapie >>>

Medicentrum

Spolupráca verejného a súkromného sektora je >>>

Neurologická ambulancia

  Ordinačné hod. Obednajšia prestávka

Ordinuje

Pondelok:
  8:00 - 15:00
16:00 - 18:30
12:30 - 13:00 EMG - objednaní pacienti
MUDr. Martinková
MUDr. Kossúth
Utorok: 7:30 - 15:30 12:30 - 13:00 MUDr. Illéšová
Streda: 7:30 - 15:30 12:30 - 13:00 MUDr. Illéšová
Štvrtok      
Piatok 7:30 - 15:00 12:30 - 15:00  MUDr. Illéšová

Pacientov objednávame  telefonicky na čísle 0917 119 561.

Pacienti musia byť zahlásení na konkrétny dátum!